Luk alle
Åben alle

Når jeres barn har fået tilbudt en plads, bliver I inviteret på besøg hos dagplejeren sammen med en dagplejepædagog.

Her taler I om barnets vaner, reaktioner, kost og andet, som har betydning for en god start hos dagplejeren.

På kontaktbesøget bliver det også aftalt, hvornår barnet bliver afleveret og hentet. En dagplejer på fuld tid har åben i 48 timer pr. uge, fordelt mellem kl. 6.00 og 18.00 på hverdage.

I kan inden for 24 timer efter kontaktbesøget sige nej tak til den tilbudte dagplejer

I bliver tilbudt en samtale, når barnet har været hos dagplejeren i tre måneder. Samtalen er en god mulighed for at snakke om alt det, der kan give barnet den bedste trivsel. Samtalen erstatter selvfølgelig ikke den gode, daglige snak mellem forældre og dagplejer.

Dagplejeren skal altid have besked, hvis barnet ikke kommer.

Hvis barnet ikke er kommet senest 1 time efter det aftalte tidspunkt — og der ikke er givet besked om evt. forsinkelse - kan dagplejeren forlade hjemmet (dog først efter kl. 9.00).

Hvis barnet bliver afleveret eller hentet af andre end forældrene, skal dagplejeren have besked.

Dagplejeren skal altid have besked om fravær og sygdom. Bliver barnet syg i dagplejen, bliver forældrene kontaktet og bedt om at hente barnet.

Læs mere om smitsomme sygdommer i linket i højre side.

Dagplejeren har ansvaret for barnet, når det opholder sig i dagplejehjemmet. Pasning og pleje skal tilpasses det enkelte barn i samarbejde med forældrene.

Barnet må aldrig overlades til andre uden forældrenes og dagplejekontorets tilladelse.

Dagplejeren skal give barnet en sund og varieret kost. Det kan aftales, at barnet får morgenmad hos dagplejeren, hvis barnet møder inden kl. 8.00.

Læs Dagplejens kostpolitik

Dit barn skal være klædt på efter årstid, alder og mulighed for at lege udendørs.

Husk at medbringe skiftetøj, regntøj og fodtøj til både ude og inde.

Forældre skal selv medbringe bleer.

Det er dagplejerens vigtigste opgave at tage sig god tid til at være sammen med børnene. Tid til at pusle, tale, synge, lege mv.

Dagplejeren skal skabe en god følelsesmæssig kontakt til dit barn for at give den en god og kærlig hverdag.

Barnets udvikling skal stimuleres gennem de daglige gøremål, oplevelser og leg. Derfor skal børnene have mulighed for at udfolde sig både ude og inde.

Dagplejeren låner både legetøj, høje stole, tvillingebarnevogne, seler, klapvogne, børnemøbler osv. af Dagplejekontoret.

Hvert distrikt har dagplejegrupper, hvor der afholdes legestue ca. hver anden uge. Du kan få mere at vide hos din dagplejer.

Dagplejeren har ret til seks ugers ferie samt ca. syv dages afspadsering. Det er de enkelte dagplejegrupper, der planlægger ferie. Ferien planlægges, så dit barn kan komme i gæstedagpleje, hvis ikke I holder ferie.

Du skal derfor i god tid give besked til din dagplejer om, hvornår dit barn holder ferie.

Hvis din dagplejer er syg, vil Dagplejekontoret ringe til dig og give besked om, hvor dit barn skal i gæstedagpleje

Dagplejeren kan tage på småture med børnene — enten i bus eller i egen bil.

Forældrene skal give skriftlig tilladelse til at dagplejeren må køre med børnene.

Børnene skal være sikkert og lovligt anbragt i bilen. Børnene er dækket af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.

Skive Kommune har ikke en ulykkesforsikring for børn i dagplejen. Det anbefales derfor, at forældrene selv tegner en ulykkesforsikring for deres barn.

 

Hvis I skifter adresse, skal dagplejer og Dagplejekontor have besked. Det samme gælder nye telefonnumre, nyt arbejdssted eller ændringer i forældremyndighed.

Der kan være mange årsager til at forældre foretrækker et hjem uden husdyr, eller
særligt uden hund og kat. F.eks. allergi, kultur eller nervøsitet over for dyr.

Derfor vil forældre, som ønsker dagplejehjem uden dyr, blive tilgodeset i videst muligt
omfang.

I Skive kommunale dagpleje godkendes kun dagplejere med hund/husdyr, hvis
følgende retningslinjer kan overholdes:
 Børnene må aldrig være alene med hunden, hverken ude eller inde.
 Hunden skal ikke have sovested i børnenes opholdsrum.
 Hunden skal ikke have madsted i børnenes opholdsrum.
 Hunden bør ikke ”luftes” sammen med børnene.
 Hunden skal ikke være til stede ved aflevering og afhentning.
 Hos dagplejer som er godkendt med hund/husdyr indskærpes det, at der bliver
gjort ekstra rent på grund af dyre hår og lignede og at der foretages de
nødvendige udluftninger.


Dagplejepædagogens tilsynspligt omfatter også et tilsyn med de sikkerhedsmæssige
forhold ved hund/husdyr.
Ved ønske om anskaffelse af hund eller andet husdyr, skal man nødvendigvis først
have en aftale med sin dagplejepædagog om de sikkerhedsmæssige forhold.
Dagplejeren har alene ansvaret for, at ingen børn lider overlast og at hund/husdyr
ikke har eller får en adfærd, der kan være til fare for børnenes sikkerhed.

Sidst opdateret

22.02.2024

Ansvarlig redaktør